Dokumenty

Politika kvality
Integrovaná politika kvality
INTEGROVANÝ MANAGEMENT SYSTÉMŮ
ISO 9001:2015 platnost do / valid untill 11.10.2026
AS 9100D (EN9100:2016) platnost do / valid untill 11.10.2026
ISO 14001:2015 a ISO 50001:2018 platnost do / valid untill 08.06.2026
AQAP 2110 (ČOS 051672) platnost do / valid untill 30.09.2024
OPRÁVNĚNÍ A SOUHLASY EASA A CAA CZ
Oprávnění k projektování civilní letecké techniky (EASA DOA)
Oprávnění k výrobě civilní letecké techniky (POA)
Oprávnění k údržbě civilní letecké techniky (AMO)
Oprávnění k údržbě civilní letecké techniky - národní dodatek k údržbě civilních letadel L-39 (MOM)
Osvědčení o schválení org. pro výcvik personálu údržby (MTO)
Oprávnění k projektování letadlových zařízení nebo jejich změn (DOA-P)
Oprávnění k průkazným zkouškám přistávacích zařízení a jejich celků (ZK-P)
Oprávnění k průkazným a ověřovacím zkouškám konstrukcí letadel a jejich soustav RZK
Osvědčení poskytovatele ANS služeb letiště LKVO provozovaném AVA a.s.
Osvědčení organizace pro výcvik řídíciho letového provozu
Souhlas s prováděním zkušebních letů
Povolení provozování letiště Praha/Vodochody společností AVA a.s.
Pověření poskytování meteorologické služby
OPRÁVNĚNÍ A SOUHLASY ODVL SPSP MO A ÚŘ OSK SOJ
Oprávnění k výrobě vojenské letecké techniky (POA-M)
Oprávnění k posouzení a ověření shody vlastnosti výrobků vojenské letecké techniky s požadavky stanovenými normami
Oprávnění k projektování vojenské letecké techniky (DOA-M)
Oprávnění k provádění leteckého výcviku vojenského leteckého personálu AČR (FTO-M)
Oprávnění k údržbě vojenské letecké techniky (AMO-M)
Osvědčení o způsobilosti k výuce a výcviku na vojenské letecké technice
Autorizace pro design, výrobu, údržbu a opravy
NADCAP
NADCAP - CP (chemické procesy / Chemical Processes) platnost do / valid untill 31.8.2024
NADCAP - HT Heat Treating
NADCAP NDT - (ne-destruktivní testování / NonDestructive Testing) platnost do / valid untill 28.2.2026
NADCAP COMP - (kompozity / Composites) platnost do / valid untill 31.08.2024
OSTATNÍ OPRÁVNĚNÍ A DOHODY
Schvalovací list kvalifikačního systému zaměstnavatele podle EN 4179/NAS410
OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky pro nákup
OP
Účinné od 1.1.2020 do 20.8.2023
Obchodní podmínky pro provedení díla
OP
Účinné od 1.1.2020 do 20.8.2023
Obchodní podmínky pro služby
OP
Účinné od 1.1.2020 do 20.8.2023
Obchodní podmínky pro nákup
OP
Účinné od 21.8.2023 do 30.4.2024
Obchodní podmínky pro provedení díla
OP
Účinné od 21.8.2023 do 30.4.2024
Obchodní podmínky pro služby
OP
Účinné od 21.8.2023 do 30.4.2024
Obchodní podmínky pro nákup
OP
Účinné od 1.5.2024 do 9.6.2024
Obchodní podmínky pro provedení díla
OP
Účinné od 1.5.2024 do 9.6.2024
Obchodní podmínky pro služby
OP
Účinné od 1.5.2024 do 9.6.2024
Obchodní podmínky pro nákup
OP
Účinné od 10.6.2024
Obchodní podmínky pro provedení díla
OP
Účinné od 10.6.2024
Obchodní podmínky pro služby
OP
Účinné od 10.6.2024
Etický a Protikorupční kodex
Etický kodex
EK
Protikorupční kodex
PK
BOZP A PO
BOZP A PO v Aero
Zásady BOZP, PO a OŽP
Pravidla soutěže
Podzimní soutěž
Výroční zprávy
Výroční zpráva 2022
TZ Lom Praha
TZ