Nejrozšířenější cvičný proudový letoun na světě
L-39
Albatros

Cvičný proudový letoun a lehký bitevník, známý svou všestranností, spolehlivostí, nízkými provozními náklady, snadné údržbě a univerzálnosti nasazení. Je stále hojně využíván vzdušnými silami po celém světě pro základní i pokročilý výcvik pilotů a pro bojové mise.

L-39 Albatros

  • První let v roce 1968/ukončení výroby 1995
  • Cvičný proudový letoun pro země Varšavské smlouvy
  • Vyrobeno téměř 3 000 kusů
  • Více než 40 vojenských provozovatelů ve všech klimatických podmínkách
  • Dodnes používán 20 akrobatickými týmy
  • Kolem 700 letounů L-39 stále v civilním i vojenském provozu

L-39 Albatros

3 000+
dokončených cvičných proudových letounů L-39 a L-59.

5 000 000
letových hodin na těchto letounech

45
vojenských uživatelů

50 let
servisní podpory

Program

L-39

AERO nabízí uživatelům letounů L-39 širokou škálu krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých řešení.

Komplexní program údržby typu L-39, který mu umožňuje létat po další desetiletí.

Generální opravy

Maintenance Repair & Overhaul

Generální opravy doslova dávají „nový život“ letounům. Využíváme jedinečné know-how, dokumentaci a metody generální opravy k zajištění bezpečného a spolehlivého budoucího fungování.

Letouny po generální opravě splňují požadavky jako zcela nové letouny sjíždějící z výrobní linky a mají plnou AERO záruku.

Program prodloužení životnosti

Životnost letounu L-39 je omezena kumulativní únavou, která je dána především hodnotou a četností vertikálního zatížení během provozu.

Pokud je letoun provozován na navržených konstrukčních spektrech, skutečná životnost letounu z hlediska letových hodin přesně odpovídá zápisům v palubním deníku a může dosáhnout až 3 000 – 4 500 letových hodin (v závislosti na verzi).

Přestavba motoru /Remotorizace

Pro provozovatele letounů L-39, kteří chtějí zvýšit výkony a dostupnost svých letadel, nabízí společnost AERO možnost přestavět stávající letouny na nové motory Williams International FJ44-4M s výkonem 16,87 kN.

Prodejní a logistická podpora Logistic Support

Poskytujeme plnou poprodejní podporu (náhradní díly, služby, školení, poradenství atd.)

Pro zkrácení dodacích lhůt a zvýšení flexibility navrhuje společnost AERO svým zákazníkům smlouvu FOSS (Follow-On Support Service).

Aby byla zajištěna letová způsobilost letounů L-39 i přes rostoucí věk a počet nalétaných hodin, jsou používány nové metody údržby a generálních oprav, zahrnující:

Technické specifikace

Parametr L-39C L-39ZO L-39ZA
Rozpětí (m) 9,44
Délka (m) 12,13
Výška (m) 4,70
Nosná plocha (m2) 18,80
Hmotnost prázdného letounu (kg) 3 456 (3 196) 3 470 3 400
Vzletová hmotnost maximální (kg) 4 700 (4 300) 5 616 5 500
Zatížení na jednotku plochy (kg/m2) 229 (218) 296 290
Maximální rychlost ve vodorovném letu (km/h) H = 0 m 700 (660) 610 610
H = 5 000 m 750 (680) 630 620
Maximální přípustná rychlost (km/h) 910 850 850
Přistávací rychlost (km/h) 165 (160) 185 195
Počáteční stoupavost při normální vzletové hmotnosti (m/s) 22 (16) 13,5 13,5
Doba výstupu do 5 000 m (min) 5 (7,5) 10 11
Praktický dostup (m) 11 500 (11 000) 7 500 7 500
Rozjezd na pevné ploše (m) 480 (600) 970 1 100
Rozjezd na trávě (m) 630
Dojezd na pevné ploše s brzděním (m) 600 (700) 800 800
Dojezd na trávě s brzděním (m) 700
Dolet v H=5 000 m (km) 1 000 (900) 1 260 1 200
Maximální doba letu (h.min) 2.30 (2) 3.20 3.20

Fotogalerie