Finance

Podpora z fondů EU

▪ Pokročilé palubní systémy letounu nové generace L-39NG

Název projektu: Pokročilé palubní systémy letounu nové generace L-39NG
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_018/0004858
Začátek projektu: 1. 10. 2015
Konec projektu: 29. 9. 2019
Doby (měsíce): 48

Popis projektu:

Realizace projektu „Pokročilé palubní systémy letounu nové generace L-39NG“ spočívá v konstrukčním návrhu, pořízení, výrobě a integraci prototypů různých palubních systémů letounu L-39NG ve společnosti AERO Vodochody AEROSPACE a.s. („AVA“).

Cíl projektu:

Cílem jsou palubní systémy, které budou mít lepší funkčnost, lepší uživatelský komfort a současně nižší provozní náklady než předchozí obdobné výrobky společnosti AVA.

Cílem projektu je navrhnout, spočítat, nakoupit součástky nebo dílčí systémy, vyrobit díly a integrovat prototypy palubních systémů letounu L-39NG.  Palubní systémy letounu pro tento projekt tvoří avionika (letecká elektronika), záchranný systém (s vystřelovacími sedadly a systémem uvolnění dráhy katapultáže), systém řízení, hydraulický systém, elektrický systém, systém osvětlení, podvozek a kyslíkový systém. 

▪ Centrum průmyslového vývoje a inovací společnosti AVA

Název projektu: Centrum průmyslového vývoje a inovací společnosti AVA
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/15_002/0002036
Začátek projektu: 21. 8. 2015
Konec projektu: 20. 8. 2018
Doby (měsíce): 36

Popis projektu:

Realizace tohoto projektu spočívá v rozšíření VaV střediska společnosti AERO Vodochody AEROSPACE, a.s. (dále jen „AVA“). Předmětem projektu bude pořízení SW, přípravků a měřících zařízení pro provádění vlastního výzkumu a vývoje na novém proudovém letounu L-39NG.

Cíl projektu:

Cílem projektu je rozšířit VaV středisko pro výzkum a vývoj proudového letounu o nové konstrukční, výrobní a zkušební zařízení pro letecké konstrukce. Záměr bude realizován ve stávajících výrobních halách AERO Vodochody AEROSPACE a.s.

Kapacita rozšířeného VaV střediska bude využita v následujících letech také pro řadu jiných projektů společnosti AVA v oblasti VaV. Do VaV střediska bude umožněn přístup také jiným subjektům provádějící VaV v letecké oblasti (tj. výzkumné organizace, vysoké školy, podnikatelské subjekty) např. v rámci spolupráce na řešení společných projektů.

Soubor ke stažení

Seznam majetku pořízeného v rámci projektu  Centrum průmyslového vývoje a inovací společnosti AVA