Naše vize
  • Stavět na 100leté tradici a nenahraditelném know-how a pokračovat v cestě jako jedna z nejstarších leteckých společností na světě
  • Uspokojit potřeby budoucích pilotů prostřednictvím komplexního tréninku
  • Podporovat veškerý personál špičkovým vybavením, aby byl vždy v bezpečí
  • Vytvářet inovativní projekty, které zlepšují bezpečnost a ochranu jak na obloze, tak na zemi
Naše mise

Chceme prezentovat Aero ve světě jako globální firmu v leteckém a armádním průmyslu mezinárodně uznávanou jako originálního výrobce letadel, který vytváří hodnotu pro všechny zúčastněné strany: zákazníky, partnery, akcionáře, zaměstnance a komunitu.

Naše strategie

Dlouhodobá firemní strategie podrobně definuje kroky vedoucí k současnému stavu AERO Vodochody AEROSPACE a.s., které se opět pomalu stává významným globálním výrobcem vlastních letadel (AOM – Aircraft Original Manufacturer). Nové vedení společnosti definovalo šest hlavních strategických cílů:

  • Znovu získat pozici prvotřídního výrobce lehkých bojových a tréninkových letadel.
  • Podporovat růst firmy poskytováním dalších služeb a redefinicí systému podpory zákazníků a obchodního modelu.
  • Optimalizovat portfolio smluvních vztahů v leteckých strukturách a rozvíjet zejména konstrukční programy a programy přinášející využívání specifické technologie.
  • Najít příležitosti pro další obchodní růst prostřednictvím potenciálních nových segmentů a nových průmyslových partnerství.
  • Usilovat o udržitelnou dokonalost výroby jak z hlediska plnění požadavků zákazníků, tak z hlediska kvality.
  • Pokračovat v rozvoji organizace z hlediska kompetencí, mezinárodní firemní kultury a schopnosti přilákat a udržet si nejlepší lidské zdroje.
 Etický a protikorupční kodex

Aero chrání svoji reputaci a dědictví největšího českého leteckého výrobce a jedné z nejstarších leteckých společností na světě tím, že zajišťuje vynikající pověst na základě čestnosti, integrity a důvěryhodnosti. Chceme zajistit, aby naše dědictví přežilo pro příští generace na základě dodržování nejvyšších standardů chování při jednání s lidmi, organizacemi a vládami.

Tento etický kodex zahrnuje celou řadu obchodních praktik a postupů a stanovuje základní principy obchodní integrity, které povedou společnost Aero a pomohou rozvíjet kulturu zaměřenou na kultivaci naší značky každý den.

Dodržování právních předpisů v oblasti kontroly vývozu

Jako výrobce vojenských i civilních letadel a jejich součástí AERO Vodochody AEROSPACE a.s. provádí mezinárodní obchod s řadou leteckých civilních i obranných produktů a chápe, že tyto bezpečnostně citlivé produkty a technologie mohou být zneužity k účelům, jež jsou v rozporu s mezinárodním úsilím udržení světového míru a regionální bezpečnosti. V tomto ohledu si je společnost Aero vědoma své úlohy a přijímá odpovědnost za ochraňování zboží a technologie před rizikovými zeměmi, nezapojením se do nezákonných transakcí a zabránění podpory teroristických skupin a jiných osob ohrožující globální bezpečnost.

Dodržování zákonů regulující mezinárodně obchodní aktivity společnosti je nejenom zákonnou a morální povinností, ale i nutnou součástí vnitřní kultury společnosti Aero a klíčovým faktorem v zajištění trvale udržitelného rozvoje obchodních činností společnosti.

Společnost Aero adoptovalo Politiku dodržování vývozních pravidel, která stanovuje přísný požadavek být společensky odpovědnou korporátní osobou a dodržovat základní principy mezinárodního obchodu jako jsou pravidla vztahující se k určitým činnostem a transakcím s ohledem na specifické produkty a technologie, účel a užití i cílové destinace.

Společnost Aero splňuje vývozní a dovozní předpisy České republiky, Evropské unie a jako partner společností se sídlem ve Spojených státech amerických, společnost Aero také zajišťuje dodržování exportních zákonů Spojených států i u transakcí, které přímo nezapojují americké společnosti. Aero nevyváží své výrobky do žádných embargovaných zemí, sankcionovaným subjektům nebo do oblastí, vůči kterým Evropská unie nebo Organizace spojených národů uplatnily sankční režimy. Společnost Aero se neangažuje v žádné činnosti, která je v rozporu s politikou nešíření jaderných zbraní, raketových technologií, chemických a biologických zbraní, nášlapných min či konvenčních zbraní, které mohou způsobovat nadměrné zranění, nebo jsou nerozlišující povahy.

Společnost Aero prověřuje své zaměstnance a obchodní partnery za účelem potvrzení, že všechny transfery, činnosti, které jsou za transfery považovány a konečné použití jejích výrobků a technologií jsou plně v souladu s požadavky exportních kontrol.

Soubory ke stažení