Naše vize
  • Stavět na 100leté tradici a nenahraditelném know-how a pokračovat v cestě jako jedna z nejstarších leteckých společností na světě
  • Uspokojit potřeby budoucích pilotů prostřednictvím komplexního tréninku
  • Podporovat veškerý personál špičkovým vybavením, aby byl vždy v bezpečí
  • Vytvářet inovativní projekty, které zlepšují bezpečnost a ochranu jak na obloze, tak na zemi
Naše mise

Chceme prezentovat Aero ve světě jako globální firmu v leteckém a armádním průmyslu mezinárodně uznávanou jako originálního výrobce letadel, který vytváří hodnotu pro všechny zúčastněné strany: zákazníky, partnery, akcionáře, zaměstnance a komunitu.

Naše strategie

Dlouhodobá firemní strategie podrobně definuje kroky vedoucí k současnému stavu AERO Vodochody AEROSPACE a.s., které se opět pomalu stává významným globálním výrobcem vlastních letadel (AOM – Aircraft Original Manufacturer). Nové vedení společnosti definovalo šest hlavních strategických cílů:

  • Znovu získat pozici prvotřídního výrobce lehkých bojových a tréninkových letadel.
  • Podporovat růst firmy poskytováním dalších služeb a redefinicí systému podpory zákazníků a obchodního modelu.
  • Optimalizovat portfolio smluvních vztahů v leteckých strukturách a rozvíjet zejména konstrukční programy a programy přinášející využívání specifické technologie.
  • Najít příležitosti pro další obchodní růst prostřednictvím potenciálních nových segmentů a nových průmyslových partnerství.
  • Usilovat o udržitelnou dokonalost výroby jak z hlediska plnění požadavků zákazníků, tak z hlediska kvality.
  • Pokračovat v rozvoji organizace z hlediska kompetencí, mezinárodní firemní kultury a schopnosti přilákat a udržet si nejlepší lidské zdroje.
 A3F - Aero Fit pro budoucnost

Obchodní strategie společnosti Aero, jak byla stanovena předchozím vedením téměř před třemi lety, se nezmění - Aero se zaměří zejména na vojenské programy, tj. na vývoj, výrobu, opravy a modernizaci letadel vyráběných společností Aero. Cílem nové strategie, kterou představil nový generální ředitel Dieter John na začátku dubna 2019, je připravit Aero na dlouhodobý a udržitelný růst.

Program L-39NG zůstává klíčovou prioritou, stejně jako opravy, generální opravy a modernizace národních a mezinárodních letadel L-159 a L-39. Souběžně s tím bude Aero nadále rozvíjet svůj třetí obchodní pilíř jako klíčový dodavatel leteckých struktur a partner renomovaných výrobců letadel.

Během implementace AF3 budou Aero i jeho akcionáři nadále investovat do budoucnosti společnosti. Implementovaná strategie A3F bude využívat naše jedinečné programy, technické a výkonové schopnosti a zajistí dlouhodobý růst a konkurenceschopnost společnosti Aero.