AERO Vodochody AEROSPACE a.s. má zavedené a certifikované Systémy řízení jakosti podle AS 9100 / ISO 9001 a je držitelem všech relevantních atestů a certifikátů společnosti jako celku i dílčích procesů pro vývoj a výrobu, údržbu a školení personálu pro civilní i vojenskou letadlovou techniku dle platných mezinárodních norem. Pro vlastní finální výrobu je držitelem oprávnění k jednotlivým činnostem, tj. oprávnění k vývoji, výrobě, údržbě a výcviku údržby. Pro subdodavatelskou činnost je držitelem dílčích schválení Systému řízení jakosti a zvláštních procesů od jednotlivých zákazníků nebo v rámci akreditace NADCAP.

POLITIKA JAKOSTI
POLITIKA JAKOSTI
CZ verze & EN version
INTEGROVANÝ MANAGEMENT SYSTÉMŮ
 ISO 9001:2015 CZ verze, EN version - platnost do / valid untill 11.10.2023
 AS 9100D (EN9100:2016) CZ verze, EN version - platnost do / valid untill 11.10.2023
ISO 14001:2015 a ISO 50001:2018 CZ verze, EN version - platnost do / valid untill 08.06.2023
AQAP 2110 (ČOS 051672) CZ verze, EN version - platnost do / valid untill 30.09.2024
OPRÁVNĚNÍ A SOUHLASY EASA A CAA CZ
Oprávnění k projektování civilní letecké techniky (EASA DOA) EASA.21J.071
Oprávnění k výrobě civilní letecké techniky (POA) CZ.21G.0053
Oprávnění k údržbě civilní letecké techniky (AMO) CZ.145.0080
Oprávnění k údržbě civilní letecké techniky - národní dodatek k údržbě civilních letadel L-39 (MOM) CZ.006.0080-145
Osvědčení o schválení org. pro výcvik personálu údržby (MTO) CZ / MTO - 024
Oprávnění k projektování letadlových zařízení nebo jejich změn (DOA-P) L - NP-040-1
Oprávnění k průkazným zkouškám přistávacích zařízení a jejich celků (ZK-P) L - 3 - 087
Oprávnění k průkazným a ověřovacím zkouškám konstrukcí letadel a jejich soustav RZK L - 3 - 088/1
Osvědčení poskytovatele ANS služeb letiště LKVO provozovaném AVA a.s. č.j. 010405-20-701, zn.70-21-ODO 
Osvědčení organizace pro výcvik řídíciho letového provozu č.j. 3274-16-701, zn. ODO/108-2015

Souhlas s prováděním zkušebních letů

015/ZL/2

Povolení  provozování letiště Praha/Vodochody společností AVA a.s.

č.j. 6958-15-701

OPRÁVNĚNÍ A SOUHLASY ODVL SPSP MO A ÚŘ OSK SOJ
Oprávnění k výrobě vojenské letecké techniky (POA-M) CZE.21G.1016
Oprávnění k posouzení a ověření shody vlastnosti výrobků vojenské letecké techniky s požadavky stanovenými normami MAA 327
Oprávnění k projektování vojenské letecké techniky (DOA-M) MAA 063
Oprávnění k provádění leteckého výcviku vojenského leteckého personálu AČR (FTO-M) MAA 071
Oprávnění k údržbě vojenské letecké techniky (AMO-M) CZE.145.1015
Osvědčení o způsobilosti k výuce a výcviku na vojenské letecké technice MAA 380
NADCAP
NADCAP - CP (chemické procesy / Chemical Processes) certifikát / certificate a / and rozsah / scope- platnost do / valid untill 28.02.2023

NADCAP - HT (tepelné zpracování / Heat Treating)

certifikát / certificate a / and rozsah / scope- platnost do / valid untill 29.02.2024

NADCAP NDT - (ne-destruktivní testování / NonDestructive Testing)

certifikát / certificate a / and rozsah / scope- platnost do / valid untill   28.2.2023

NADCAP COMP - (kompozity / Composites) certifikát / certificate a / and rozsah / scope- platnost do / valid untill 31.05.2024
OSTATNÍ OPRÁVNĚNÍ A DOHODY

Schvalovací list kvalifikačního systému zaměstnavatele podle EN 4179/NAS410

NRAS ES 4.5.