AERO Vodochody AEROSPACE a.s. má zavedené a certifikované Systémy řízení jakosti podle AS 9100 / ISO 9001 a je držitelem všech relevantních atestů a certifikátů společnosti jako celku i dílčích procesů pro vývoj a výrobu, údržbu a školení personálu pro civilní i vojenskou letadlovou techniku dle platných mezinárodních norem. Pro vlastní finální výrobu je držitelem oprávnění k jednotlivým činnostem, tj. oprávnění k vývoji, výrobě, údržbě a výcviku údržby. Pro subdodavatelskou činnost je držitelem dílčích schválení Systému řízení jakosti a zvláštních procesů od jednotlivých zákazníků nebo v rámci akreditace NADCAP.

POLITIKA JAKOSTI
POLITIKA JAKOSTI
CZ verze & EN version
INTEGROVANÝ MANAGEMENT SYSTÉMŮ
 ISO 9001:2015 CZ verze, EN version - platnost do / valid untill 11.10.2020
 AS 9100D (EN9100:2016) CZ verze, EN version - platnost do / valid untill 11.10.2020
ISO 14001:2015 a OHSAS 18001:2007 a ISO 50001:2011 CZ verze, EN version - platnost do / valid untill 08.06.2020
   
ISO 22301:2013 CZ verze, EN version - platnost do / valid untill 01.04.2018
ISO 27001:2013 CZ verze, EN version - platnost do / valid untill 15.06.2020
AQAP 2110 (ČOS 051622) CZ verze, EN version - platnost do / valid untill 15.09.2018
OPRÁVNĚNÍ A SOUHLASY EASA A CAA CZ
Oprávnění k projektování civilní letecké techniky (EASA DOA) EASA.21J.071
Oprávnění k výrobě civilní letecké techniky (POA) CZ.21G.0053
Oprávnění k údržbě civilní letecké techniky (AMO) CZ.145.0080
Oprávnění k údržbě civilní letecké techniky - národní dodatek k údržbě civilních letadel L-39 (MOM) CZ.006.0080-145
Oprávnění organizace pro výcvik údržby (AMTO) CZ.247.0024
Osvědčení o schválení org. pro výcvik personálu údržby (MTO) CZ / MTO - 024
Oprávnění k projektování letadlových zařízení nebo jejich změn (DOA-P) L - NP-040-1
Oprávnění k průkazným zkouškám přistávacích zařízení a jejich celků (ZK-P) L - 3 - 087
Oprávnění k průkazným a ověřovacím zkouškám konstrukcí letadel a jejich soustav RZK L - 3 - 088/1
Povolení letecké činnosti pro vlastní potřebu 1181/VLP
Osvědčení poskytovatele ANS služeb letiště LKVO provozovaném AVA a.s. ONS/01/2016
Osvědčení organizace pro výcvik řídíciho letového provozu č.j. 1180-16-701, zn. ODO/108-2015
Souhlas s prováděním zkušebních letů 015/ZL/2
OPRÁVNĚNÍ A SOUHLASY OVL SDK MO
Oprávnění k výrobě vojenské letecké techniky (POA-M) MAA 048
Oprávnění k posouzení a ověření shody vlastnosti výrobků vojenské letecké techniky s požadavky stanovenými normami MAA 327
   
Oprávnění k projektování vojenské letecké techniky (DOA-M) MAA 063
Oprávnění k provádění leteckého výcviku vojenského leteckého personálu AČR (AMTO-M) MAA 071
Oprávnění k údržbě vojenské letecké techniky (AMO-M) MAA 076
NADCAP
 NADCAP - CP (chemické procesy / Chemical Processes) certifikát / certificate a / and rozsah / scope- platnost do / valid untill 31.07.2018
 NADCAP HT - (tepelné zpracování / Heat Treating) certifikát / certificate a / and rozsah / scope- platnost do / valid untill 31.07.2018
NADCAP NDT - (ne-destruktivní testování / NonDestructive Testing) certifikát / certificate a / and rozsah / scope- platnost do / valid untill 31.10.2018
NADCAP COMP - (kompozity / Composites) certifikát / certificate a / and rozsah / scope- platnost do / valid untill 31.10.2018
WING - Ways of Improvement Navigate us to Growth

Prostřednictvím systému WING chce Aero

  • vytvořit standard řízení obsahující přesvědčivé záruky dlouhodobého udržení pozice špičkového dodavatele
  • nabídnout rámec pro vytvoření odpovědného a efektivně budovaného partnerství
  • zavést prostředí, kde žádoucí i nežádoucí chování je jednoznačně definováno a zároveň existuje transparentní a srozumitelný vztah mezi excelentní výkonností jednotlivce a společnosti
WING Popis Členění
Základní principy
(Basic Principles)
Vymezují zásady, kterými se řídí jednání a rozhodování zaměstnanců společnosti Aero.
HODNOTA
KVALITA
VČASNOST
PROAKTIVITA
JDE TO
SPOLUPRÁCE
Pilíře řízení
(Corner Stones)
Obsahují nejdůležitější přístupy, o které se opírá řízení společnosti Aero. SLADĚNÍ CÍLŮ
PLÁNOVÁNÍ NA VÍCE ÚROVNÍCH
ŘÍZENÍ OMEZENÍ
ŘÍZENÍ RIZIK
PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ
ŠTÍHLÉ MYŠLENÍ
Nástroje
(Tools)
Popisují inovativní postupy pro výkon a podporu řídících činností, které jsou ve společnosti Aero v širším rozsahu uplatněny. KAIZEN
KAIZEN WEEK
METODA 5S
KANBAN
TPM
SMED
VSM
FMEA
SPC
TÝMY KVALITY
VIZUÁLNÍ MANAGEMENT
3P- PROCESNÍ ANALÝZA
EVM