Tiskové zprávy

Slovenské technické muzeum a český výrobce letadel Aero podepsali memorandum o porozumění a spolupráci

Odolena Voda, 28. února 2024 – Slovenské technické muzeum (STM), pobočka Letecké muzeum v Košicích, a společnost AERO Vodochody AEROSPACE (Aero) podepsaly Memorandum o porozumění a spolupráci v oblasti dokumentace, propagace a technického rozvoje letectví. Vzájemná spolupráce se zaměřuje na význam letectví, letecké techniky a činností, přičemž si uvědomuje jejich společenský význam v historii, současnosti i budoucnosti.

Memorandum zahrnuje například spolupráci při podpoře aktivit v oblasti dokumentace historie československého letectví a současného českého a slovenského letectví, vzájemnou propagaci aktivit na veřejných akcích nebo poskytování technické pomoci, podpory a poradenství. Důležitým bodem memoranda je rozšíření sbírky letectví a letecké techniky Slovenského technického muzea. Spolupráce je zaměřena také na realizaci tematických společenských a vzdělávacích akcí nebo propagaci činnosti zúčastněných stran prostřednictvím publikací, informačních a propagačních materiálů.

Ing. Viktor Sotona, MBA, prezident a předseda představenstva společnosti Aero, říká: „Uchovávat, zpřístupňovat a prezentovat nesmírně bohatou historii československého leteckého průmyslu široké i odborné veřejnosti je důležitým posláním. Jsme proto velmi rádi, že jsme spojili své síly se slovenským Leteckým muzeem a že společně můžeme nastavit správný směr do budoucna.“

Přestože košické muzeum se do paměti lidí zapsalo především unikátní „galerií letadel“ – dary prezidentů a vlád z Evropy, Asie a USA -, největší výzvou pro instituci je doplnění ucelené muzejní sbírky dokumentující „zlatou éru“ československého letectví.

O tom, že se v roce 2015 podařilo získat pro Českou republiku více než 100 000 let, informovala Mgr. Zuzana Šullová, generální ředitelka Slovenského technického muzea: „Jako muzejníci oceňujeme zejména veškerou podporu, rady a zejména zodpovědnost společnosti Aero také v otázkách zachování „odkazu pro budoucí generace“ a spolupráci při uchovávání a prezentaci technického kulturního dědictví v oblasti historie letectví.“

Město Košice – sídlo STM a zároveň STM-Muzea letectví je úzce spjato s produkty společnosti Aero. Od počátku 60. let 20. století se Košice a nedaleký Prešov staly centry výcviku československého vojenského leteckého personálu. Na letištích v Prešově a zejména v Košicích se až do začátku 21. století vycvičily stovky pilotů a technického personálu na letounech Aero. Stala se tak středisky, která velmi úzce spolupracovala na vývoji letounů L-29, L-39 všech verzí a L-59. Probíhaly vojskové zkoušky letounů a ve spolupráci s vývojovým a konstrukčním oddělením Aero byly uvedené letouny úspěšně zavedeny do výzbroje

Proběhly vojskové zkoušky letounů a ve spolupráci s vývojovým a konstrukčním oddělením Aera Vodochody byly výše uvedené typy letounů úspěšně zavedeny do provozu. Za vyvrcholení lze považovat činnost světoznámé akrobatické skupiny Biele Albatrosy, která po celé desetiletí (1992–2002) prezentovala letecké umění českých a slovenských vojenských pilotů na letounech L-39 na nejvýznamnějších leteckých dnech v Evropě.

Ing. Miroslav Hájek, ředitel STM-Muzea letectví: „Jsme toho názoru, že česká a slovenská veřejnost si zaslouží znát úspěchy československého, v současnosti českého a slovenského leteckého průmyslu, úspěchy v jednom z nejnáročnějších technických oborů. Jedním z nástrojů je toto memorandum, jehož naplnění ze strany Aera a STM by mělo v konečném důsledku přispět k budování hrdosti na technickou vyspělost v České a Slovenské republice. Naším společným cílem je propagace historické i současné technické úrovně leteckého průmyslu na našich územích.“

Podpisem memoranda o porozumění pokračuje spolupráce obou stran od roku 2022 při pořádání velmi úspěšné mezinárodní konference u příležitosti 100. výročí narození hlavního konstruktéra letounu Aero L-39 Albatros Ing. Jana Vlčka, která se uskutečnila v STM-Muzeu letectví v Košicích.

Ing. Jan Chvojka, ředitel marketingu a PR společnosti Aero: „Jsme velmi hrdí na konstrukci a vizionářský odkaz Jana Vlčka, protože Albatros je nadčasový letoun, který přispěl k výcviku pilotů vzdušných sil desítek zemí a je také základem současné platformy L-39NG pro výcvik stíhacích pilotů.“

Letecké muzeum v Košicích představuje zrestaurované, kompletní a maximálně funkční unikátní letouny, jako je L-29 Delfín, první L-39 Albatros ověřovací série v. č. 0001 nebo L-39V – verze letounu, kterých bylo v rámci série L-39 vyrobeno pouze 8 a které byly zároveň součástí světoznámé akrobatické skupiny Bílý Albatros. Slovenské technické muzeum systematicky dokumentuje vývoj letectví a letecké techniky od svého založení v roce 1947. Zvláště pozitivním průlomem v prezentaci výsledků této činnosti bylo zřízení samostatné pobočky STM-Muzea letectví v Košicích, která letos v polovině dubna zahájí již 22. návštěvnickou sezónu.

Slovenské technické muzeum je státní příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem kultury Slovenské republiky a jeho hlavním posláním je komplexní dokumentace historie a vývoje vědy a techniky, výroby, dopravy a průmyslu ve Slovenské republice – budování, ochrana a prezentace sbírkového fondu. Sbírka letectví a letecké techniky, kterou spravuje Slovenské technické muzeum, v současné době obsahuje téměř 1 500 sbírkových předmětů dokumentujících historii letectví, vývoj letadel, leteckých motorů a přístrojů od počátků létání až po nedávnou minulost. Je prezentována na ploše téměř 20 000 m2 v unikátním Muzeu letectví v Košicích.

Společnost AERO Vodochody AEROSPACE a.s. se zaměřuje na vývoj, výrobu, údržbu a modernizaci civilních a vojenských letadel a je největším výrobcem letadel v České republice a jedním z nejstarších výrobců letadel na světě. V oblasti zakázkových letounů je Aero stálým partnerem řady vojenských vzdušných sil a má silné postavení na trhu vojenských cvičných a lehkých bojových letounů. S 11 000 letouny vyrobenými za 100 let své existence, stovkami letounů L-39 Albatros, které jsou stále v provozu u desítek vojenských provozovatelů, a řadou předváděcích týmů a zejména novým letounem L-39NG se Aero profiluje jako lídr na světovém trhu cvičných proudových letounů. V oblasti civilního letectví Aero spolupracuje s významnými leteckými výrobci na celé řadě projektů a je partnerem v několika programech sdílení rizik, kde je zodpovědné nejen za výrobu a montáž letadlových celků, ale také za jejich vývoj.

Kontaktní osoby:

Mgr. Zuzana Šullová, generální řiditelka Slovenského technického múzea
zuzana.sullova@stm-ke.sk; +421 918 965 715

Ing. Miroslav Hájek, ředitel STM-Múzea letectva v Košiciach
miroslav.hajek@stm-ke.sk; +421 905 573 374

Ing. Radka Černá, PR & Communications Manager, Aero
radka.cerna@aero.cz;  +420 608 974 258