Kooperace

Alenia C-27J Spartan
Produkty a služby

Společnost Aero je plně zodpovědná za výrobu sestaveného a připraveného centrálního křídlového boxu (CWB) bez podílení se na vývoji. Aero má na starosti dodavatelský řetězec, výrobu a poprodejní podporu.

O letadle

Alenia C-27J je vojenské taktické dopravní letadlo s maximálním užitkovým zatížením 11,5 tun. Hlavními uživateli letadel jsou vzdušné síly Spojených států, Itálie, Řecka a Austrálie a také země střední a východní Evropy, Latinské Ameriky a Afriky. Od roku 2007 je Aero jediným dodavatelem středového křídlového boxu, který je kritickou strukturální a systémovou jednotkou celého letadla. Sestava skříně středního křídla zahrnuje integrální nádrže, stožáry pro instalaci motoru a mechanické systémy křídla, palivová a hydraulická vedení a elektrické svazky. Všechny systémy jsou testovány společností Aero.

Obrázek: Výroba centrálního křídlového boxu (CWB) při kompletaci