Únavová zkouška potvrzuje výrazně delší životnost L-39NG

25. března, 2021 – Ve Výzkumném a zkušebním leteckém ústavu v Praze (VZLÚ) byla úspěšně dokončena další fáze únavové zkoušky nového českého proudového letounu L-39NG z Aera Vodochody. Prototyp s výrobním sériovým číslem 7003 na pozemní zkoušce dokončil třetí únavový život a potvrdil tím, že životnost nové generace bude výrazně vyšší než u jeho předchůdce L-39 Albatros. Nový letoun L-39NG získal mezinárodní typovou certifikaci v září loňského roku.

Letoun L-39NG má mít podle konstrukčních předpokladů až trojnásobnou životnost oproti původnímu Albatrosu, v závislosti na způsobu užívání letounu je životnost L-39NG až 15 000 letových hodin. „Kompletní únavová zkouška L-39NG je naplánovaná na celkem pět životních cyklů. Jeden únavový život na pozemní zkoušce odpovídá 5000 hodinám letounu ve vzduchu. Nyní jsme úspěšně dokončili třetí životní cyklus, což potvrzuje, že našeho cíle výrazně prodloužit životnost nové generace letounu dosáhneme, a je to také skvělá zpráva pro budoucí uživatele letounu,“ sdělil Vojtěch Labuda, manažer projektu L-39NG z Aera Vodochody.

„Konstrukce draku letounu L-39NG vykazuje mimořádnou odolnost proti cyklickému zatěžování, i přes poměrně tvrdé zaváděné únavové spektrum. Provedenou detailní inspekcí bylo potvrzeno, že na konstrukci draku letounu se i po ukončení 15 000 simulovaných letových hodin na únavové zkoušce projevily pouze minoritní a očekávané poruchy. V žádném místě primární konstrukce draku nebylo indikováno žádné podezření na vznikající poruchu. Integrální nádrž v křídle letounu je stále naplněna náhradou paliva a po celou dosavadní dobu zkoušky nedošlo k průsaku konstrukcí křídla,“ dodává David Novotný z VZLÚ.

Dne 18. září 2020 získal letoun L-39NG typový certifikát a splnil tak veškeré bezpečnostní požadavky pro mezinárodní letový provoz. Únavová zkouška ve VZLÚ začala 25. května 2020 a je naplánovaná na dva roky. Pro získání typového certifikátu se Aero zavázalo dokončit na pozemní únavové zkoušce dva životní cykly (tj. namáhání odpovídající 10 000 letovým hodinám), což se ve spolupráci s VZLÚ podařilo splnit v požadovaném termínu a s potřebným průkazem parametrů a výsledků zkoušky. Nyní ve VZLÚ začíná prokazování čtvrtého únavového života L-39NG a celé dokončení únavové zkoušky je naplánované na první čtvrtletí 2022.

Projekt únavové zkoušky nového proudového letounu L-39NG je financován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu TREND.

 Více o L-39NG

Letoun L-39NG je moderní a efektivní lehký proudový letoun schopný plnit roli lehkého bitevníku a jednotného a komplexního letounu pro plnohodnotný výcvik pilotů moderních vzdušných sil. Letoun vychází z aerodynamické koncepce původních L-39 s optimalizovanými prvky ke snížení odporu a zvýšení účinnosti, a využívá soudobé technologie výroby a moderní vybavení. Pohon obstarává vysoce úsporný motor FJ44-4M dodávaný s údržbovým systémem TAP Blue, který uživatelům zajišťuje bezprecedentní letuschopnost a predikovatelnost údržbových nákladů. Avionika letounu je připravena pro výcvik budoucích pilotů letounů čtvrté a páté generace a může být do značné míry přizpůsobena požadavkům zákazníka. Letoun je v bojové variantě vybaven pěti závěsníky pro nesení výzbroje. Součástí letounu je i široké spektrum simulačních technologií včetně zapojení do vysoce moderního taktického simulačního centra s cílem zvýšit účinnost výcviku. Strategickým partnerem projektu
L-39NG je společnost OMNIPOL, která jej z 50 % spolufinancuje a vlastní.

VZLÚ

Výzkumný a zkušební letecký ústav (VZLÚ) je národní centrum pro výzkum, vývoj a testování v letectví a kosmonautice. Jeho posláním je poskytovat vědeckou podporu a přinášet inovativní řešení pro průmysl.

 AERO Vodochody AEROSPACE

AERO Vodochody AEROSPACE a.s. se zaměřuje na vývoj, výrobu, údržbu a vylepšení civilních a vojenských letadel a je největším leteckým výrobcem v České republice a jedním z nejstarších leteckých výrobců na světě. V oblasti vlastních letounů je Aero stálým partnerem řady armádních letectev a má silnou pozici na trhu s vojenskými cvičnými a lehkými bitevními letouny. Díky 11 tisícům letounů, které vyrobilo za sto let své existence, stovkám stále používaných letounů L-39 Albatros sloužících u desítek vojenských provozovatelů i v řadě demo týmů, a zejména díky svému novému letounu L-39NG se Aero profiluje jako lídr na světovém trhu s proudovými cvičnými letadly.

V oblasti civilního letectví Aero spolupracuje s největšími leteckými výrobci na široké škále projektů a je partnerem v několika risk-sharingových programech, kde je zodpovědné nejen za výrobu a montáž leteckých celků, ale také za jejich vývoj.

OMNIPOL

OMNIPOL je investiční a obchodní skupinou s více než osmdesáti pěti lety zkušeností na domácím i mezinárodním trhu. Společnost poskytuje špičková řešení pro obranný a bezpečnostní sektor.

OMNIPOL je vlastníkem dvou dceřiných výrobních společností ERA a MESIT disponujících pokročilými technologiemi, které se zaměřují zejména na pasivní systémy sledování vzdušných, pozemních a námořních cílů, vojenskou komunikaci, letecké přístroje a přesnou strojírenskou výrobu včetně vlastních slévárenských a galvanických procesů. Zabývají se také souvisejícími softwarovými produkty, ale například i kybernetickou bezpečností, a to jak pro vojenský, tak i civilní sektor. Celá skupina OMNIPOL zaměstnává více než 1 400 odborníků, z toho přes 200 zaměstnanců se podílí na výzkumu a vývoji nových produktů.

 Kontakty:

AERO Vodochody AEROSPACE a.s.

Tobiáš Tvrdík, PR manager

tobias.tvrdik@aero.cz, +420 731 624 842

VZLÚ

Daniel Zeman

PR Specialist

zeman@vzlu.cz, +420 725 543 934

www.vzlu.cz

 

 

 

 

 

 

Přiložené obrázky