Průkaz trojnásobného zvýšení únavové životnosti draku letounu L-39NG

  • Název projektu: Průkaz trojnásobného zvýšenı́ únavové životnosti draku letounu L-39NG
  • Program: TREND
  • Poskytovatel: Technologická agentura ČR
  • Číslo projektu: FW01010225
  • Název programu: VS - Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích
  • Začátek projektu: 1. 1. 2020
  • Konec projektu: 30. 6. 2023
  • Doby (měsíce): 42 

 

  

Cíle projektu:

Primárním cílem projektu, prostřednictvím realizace experimentálního vývoje, je na prototypech draku a dílčích podsestavách letounu prokázat až trojnásobné zvýšení únavového života draku modernizovaného letounu L-39NG, který je vyrobený s pomocí pokročilých materiálů a výrobních technologií. A to i s využitím systémů pro monitorování zdraví konstrukce s extenzivním využitím moderních monitorovacích prostředků stavu a integrity konstrukce draku.

Kabinové dveře, nákladová rampa a zadní část trupu letounu KC-390

Pokročilé křídlo letounu AJT

Pevná náběžná hrana letounu KC-390

Pokročilé palubní systémy letounu nové generace L-39NG

Centrum průmyslového vývoje a inovací společnosti AVA

Specifické vzdělávání leteckých inženýrů

Vybudování pracoviště pro výrobu pevné náběžné hrany

Aero se vzdělává ve štíhlé výrobě

Aero zvyšuje konkurenceschopnost na dynamicky se rozvíjejícím poli celosvětové letecké kooperační výroby

Lean centrum Aero

Moderní pracoviště výroby pokročilých kompozitových dílů pro letectví

Vývojové pracoviště pro výrobu pokročilých leteckých dílů

Letecká školka letiště Vodochody