Schopnosti

Aero má rozsáhlé zkušenosti s výrobou a montáží plně vybavených velkých sestav draku letounu. Zaměřuje se na vývoj a pokročilou montáž s vysokým stupněm integrace mechanických, elektrických a hydraulických systémů v synergii se systematickým rozvojem outsourcingových aktivit. To se týká zejména oblastí výroby základních dílů a konstrukce a výroby přípravků se záměrem v budoucích letech přesouvat tyto činnosti stále více do dodavatelského řetězce. Vzhledem k této skutečnosti je Aero schopné pružně nastavit libovolný montážní program.

Od roku 2014, Aero využívá automatický nýtovací stroj pro rychlejší a přesnější montáž trupů letounů.

Hlavní schopnosti v montáži velkých sestav:
  • Instalace avioniky, hydrauliky, elektrických a palivových systémů
  • Výroba potrubí a instalace potrubních systémů
  • Výroba a instalace elektrických kabelových svazků
  • Montáž kompozitů
  • Montáž trupových celků
  • Výroba dílů včetně aplikování speciálních procesů
  • Veškeré pozemní testy včetně palivových, vodních, hydraulických a elektrických zkoušek.
  • Lakování
  • Poprodejní služby včetně oprav a náhradních dílů