Konference skupiny uživatelů L-39

Myšlenka společných jednání uživatelů cvičného a lehkého bojového letounu L-39 a jeho pozdějších variant vznikla v roce 2015 a v roce následujícím byla uspořádána první konference uživatelů. Tréninkový letoun vyrobený převážně v sedmdesátých letech zaznamenal světový význam a je stále provozován v mnoha zemích na několika kontinentech ať již v rukou vojenských tak civilních uživatelů.

My v Aeru věříme, že založení uživatelské komunity světově nejúspěšnějšího proudového cvičného letounu přináší příležitost jak všem uživatelům se setkat a vyměnit si své zkušenosti, tak průmyslu ještě více pochopit potřeby zákazníka a systematicky tak zlepšovat poskytované služby.

A to je také důvod proč se Aero společně se svým strategickým partnerem společností OMNIPOL a pod záštitou velitele vzdušných sil rozhodli pravidelně pořádat tyto konference, aby tak dokázali svoji podporu letounu všem existujícím či potenciálním uživatelům letounu L-39 i v rámci nového programu L-39NG.

Věříme, že všichni uživatelé budou opouštět konferenci naplněni dobrými vzpomínkami, pocitem sounáležitosti k větší rodině a obohaceni z rozhovorů se zahraničními protějšky, vývojovými pracovníky a testovacími piloty.