Naše mise:

"Upevnit pozici Aera jako globálního hráče v oblasti letectví a obranného průmyslu, známého ve světě jako výrobce vlastních letounů, s významným postavením také na trhu aerostructures. Vytvářet přidanou hodnotu zákazníkům, partnerům, vlastníkům, zaměstnancům a celé společnosti."

 
Etický kodex a Antikorupční kodex

Aero je největším výrobcem letecké techniky v České republice a jedním z nejstarších leteckých výrobců na světě, proto musí chránit tento významný odkaz a dědictví tím, že si zajistí pověst výjimečnosti, bezúhonnosti a důvěryhodnosti. Zachování našeho dědictví pro příští generace lze zajistit pouze dodržováním nejvyšších norem chování při jednání s lidmi, organizacemi i vládami.

Etický kodex společnosti Aero pokrývá širokou škálu obchodních zvyklostí a postupů, stanovuje základní principy integrity podnikání při řízení společnosti Aero a napomáhá podpoře firemní kultury, jejímž cílem je kultivovat naši značku každý den.

Antikorupční kodex má za cíl posílit struktury prevence a zdůraznit přísně odmítavou politiku společnosti ve vztahu k jakýmkoli nezákonným obchodním praktikám, zejména pak korupci.

 
Dodržování právních předpisů v oblasti kontroly vývozu

Jako výrobce vojenských i civilních letadel a jejich součástí AERO Vodochody AEROSPACE a.s. provádí mezinárodní obchod s řadou leteckých civilních i obranných produktů a chápe, že tyto bezpečnostně citlivé produkty a technologie mohou být zneužity k účelům, jež jsou v rozporu s mezinárodním úsilím udržení světového míru a regionální bezpečnosti. V tomto ohledu si je společnost Aero vědoma své úlohy a přijímá odpovědnost za ochraňování zboží a technologie před rizikovými zeměmi, nezapojením se do nezákonných transakcí a zabránění podpory teroristických skupin a jiných osob ohrožující globální bezpečnost.

Dodržování zákonů regulující mezinárodně obchodní aktivity společnosti je nejenom zákonnou a morální povinností, ale i nutnou součástí vnitřní kultury společnosti Aero a klíčovým faktorem v zajištění trvale udržitelného rozvoje obchodních činností společnosti.

Společnost Aero adoptovalo Politiku dodržování vývozních pravidel, která stanovuje přísný požadavek být společensky odpovědnou korporátní osobou a dodržovat základní principy mezinárodního obchodu jako jsou pravidla vztahující se k určitým činnostem a transakcím s ohledem na specifické produkty a technologie, účel a užití i cílové destinace.

Společnost Aero splňuje vývozní a dovozní předpisy České republiky, Evropské unie a jako partner společností se sídlem ve Spojených státech amerických, společnost Aero také zajišťuje dodržování exportních zákonů Spojených států i u transakcí, které přímo nezapojují americké společnosti. Aero nevyváží své výrobky do žádných embargovaných zemí, sankcionovaným subjektům nebo do oblastí, vůči kterým Evropská unie nebo Organizace spojených národů uplatnily sankční režimy. Společnost Aero se neangažuje v žádné činnosti, která je v rozporu s politikou nešíření jaderných zbraní, raketových technologií, chemických a biologických zbraní, nášlapných min či konvenčních zbraní, které mohou způsobovat nadměrné zranění, nebo jsou nerozlišující povahy.

Společnost Aero prověřuje své zaměstnance a obchodní partnery za účelem potvrzení, že všechny transfery, činnosti, které jsou za transfery považovány a konečné použití jejích výrobků a technologií jsou plně v souladu s požadavky exportních kontrol.

Soubory ke stažení