Naše mise:

"Upevnit pozici Aera jako globálního hráče v oblasti letectví a obranného průmyslu, známého ve světě jako výrobce vlastních letounů, s významným postavením také na trhu aerostructures. Vytvářet přidanou hodnotu zákazníkům, partnerům, vlastníkům, zaměstnancům a celé společnosti."

 
Etický kodex a Antikorupční kodex

Aero je největším výrobcem letecké techniky v České republice a jedním z nejstarších leteckých výrobců na světě, proto musí chránit tento významný odkaz a dědictví tím, že si zajistí pověst výjimečnosti, bezúhonnosti a důvěryhodnosti. Zachování našeho dědictví pro příští generace lze zajistit pouze dodržováním nejvyšších norem chování při jednání s lidmi, organizacemi i vládami.

Etický kodex společnosti Aero pokrývá širokou škálu obchodních zvyklostí a postupů, stanovuje základní principy integrity podnikání při řízení společnosti Aero a napomáhá podpoře firemní kultury, jejímž cílem je kultivovat naši značku každý den.

Antikorupční kodex má za cíl posílit struktury prevence a zdůraznit přísně odmítavou politiku společnosti ve vztahu k jakýmkoli nezákonným obchodním praktikám, zejména pak korupci.

Soubory ke stažení