Další pokrok ve vývoji L-39NG: Letoun L-39CW získal typový certifikát

Společnost Aero Vodochody získala typový certifikát pro cvičný proudový letoun L-39CW, jenž představuje remotorizaci letounu L-39 a jeho vybavení moderní avionikou. Tento krok je zároveň důležitým milníkem ve vývoji letounu nové generace L-39NG.

Cílem Aera je dodat L-39NG co nejdříve na trh, a proto probíhá jeho vývoj ve dvou souběžných krocích, na jejichž konci vznikne nová generace L-39 s novou konstrukcí, nově vyvinutým motorem, moderní avionikou a kokpitem (včetně překrytu, vystřelovacího sedadla apod.) a řadou dalších inovací. První etapou byla zástavba nového motoru a nové avioniky do stávajícího letounu L-39, čímž vznikla konfigurace označovaná L-39CW. Souběžně s tím již započala také druhá etapa, v rámci níž vzniká nový drak letounu a probíhají modifikace systémů.

Tento postup umožnil provedení některých potřebných letových testů již nyní, bez čekání na dokončení zcela nového letounu L-39NG, jenž je v současnosti ve výrobě. Letoun L-39CW je mezikrokem, jenž nabízí okamžité řešením stávajícím uživatelům letounů L-39, kteří po celém světě stále provozují zhruba 600 těchto letadel. Pomocí nového motoru a avioniky mohou prodloužit životnost a zlepšit schopnosti svých cvičných letounů. Další výhodou tohoto řešení je, že Aero nemusí s letounem L-39NG absolvovat fázi prototypové výroby, první vyráběné letouny nové generace totiž vznikají již dle standardů sériové produkce.

„Aero je nyní držitelem certifikace jak pro instalaci nového motoru, tak pro použití nové avioniky. Díky tomuto milníku jsme získali ve vývoji letounu L-39NG důležitou výhodu v konkurenčním boji a také můžeme stávajícím uživatelům letounů L-39 nabídnout okamžitě dostupné řešení. V letošním roce plánujeme roll-out a první let nové generace letounu. Získání potřebných certifikátů je důležitým krokem k tomu, abychom tyto naše plány naplnili,“ řekl prezident Aera Vodochody Giuseppe Giordo.

Typový certifikát L-39CW udělil Odbor dohledu nad vojenským letectvím Ministerstva obrany ČR. Celý proces certifikace běžel souběžně s vývojem letounu a zahrnoval tři fáze. V průběhu první fáze se stanovily konkrétní požadavky na letoun a způsob jejich splnění. V druhé fázi proběhly vývojové zkoušky, které prokázaly splnění všech požadavků. V závěrečné fázi pak potvrdily splnění vybraných požadavků také finální certifikační zkoušky pod přímým dohledem odboru vojenského letectví MO ČR.

Projekt L-39CW umožní zákazníkům vybudovat si v předstihu zázemí pro provoz nových letadel L-39NG a s předstihem vycvičit piloty. Aero svým zákazníkům navíc nabízí pozdější opětovné využití jak motoru FJ44-4M tak i nové avioniky v nově vyrobených letounech L-39NG, což umožní investici do nákupu cvičného letounu strategicky rozložit v čase.

O L-39CW

Pro uživatele L-39, kteří chtějí zvýšit výkon a schopnosti svých letounů, nabízí společnost AERO Vodochody AEROSPACE možnost výměny původní pohonné jednotky za nově vyvinutý motor FJ44-4M Williams International a vybavení letounu novou avionikou. V porovnání s původním motorem AI-25TL má motor FJ44-4M kratší akceleraci, nižší váhu, ke spuštění  nepotřebuje pomocnou energetickou jednotku (APU) a má nižší spotřebu paliva. Jedním z možných účelů letounu L-39CW je jeho užití jako přechodného řešení před pořízením zcela nového letounu L-39NG vybaveného stejným motorem a stejnou avionikou.

O L-39NG

Letoun L-39NG je moderní a efektivní cvičný typ určený jako jednotný a komplexní prostředek pro plnohodnotný výcvik moderních vzdušných sil. Letoun vychází z aerodynamické koncepce původních
L-39, avšak využívá soudobé technologie a vybavení. Pohon obstarává vysoce moderní motor FJ44-4M dodávaný s údržbovým systémem TAP Blue, který uživatelům zajišťuje bezprecedentní letuschopnost a predikovatelnost údržbových nákladů. Avionika letounu je připravena pro výcvik budoucích pilotů letounů čtvrté a páté generace a může být do značné míry přizpůsobena požadavkům zákazníka. L-39NG je vybaven pěti závěsnými body pro nesení výzbroje. Součástí letounu je i široké spektrum simulačních technologií včetně zapojení do vysoce moderního taktického simulačního centra s cílem zvýšit účinnost výcviku. Strategickým partnerem projektu L-39NG je společnost Omnipol, která se z 50 % finančně spolupodílí na vývoji letounu. Další podrobnosti o novém letounu zjistíte na www.l-39ng.aero.

O AERO Vodochody AEROSPACE a.s.

AERO Vodochody AEROSPACE a.s. se zaměřuje na vývoj a výrobu civilních a vojenských letadel a je největším leteckým výrobcem v České republice a jedním z nejstarších leteckých výrobců na světě. V oblasti vlastních letounů je Aero stálým partnerem řady armádních letectev a má silnou pozici na trhu s vojenskými cvičnými a lehkými bitevními letouny. Díky stovkám stále používaným letounů L-39 a zejména díky svému novému letounu L-39NG se Aero profiluje jako lídr na světovém trhu s proudovými cvičnými letadly.

V oblasti civilního letectví je Aero partnerem největších leteckých výrobců v široké škále projektů. V posledních letech přitom přijalo zodpovědnost nejen za výrobu, ale i za vývoj strukturálních částí letounů díky několika risk-sharingovým programům.

Kontakt

Tobiáš Tvrdík, PR manažer

tobias.tvrdik@aero.cz, +420 731 624 842

Přiložené obrázky