Ceník je platný od 1. 12. 2015.

Poplatky

CZK
Poplatek za handlingové služby za akci.
Pouze pro obchodní lety.
2000
Poplatek za přibližovací a letištní služby řízení letů (ŘLP) pro lety IFR za každou započatou tunu MTOW
200
Přistávací poplatek za každou započatou tunu MTOW
150
Noční příplatek (22-06 L.T.) 
za každou započatou tunu MTOW
500
Výcvikové lety 
za každou započatou tunu MTOW a 15 min., výcvikové lety na okruhu jsou povolené pouze 06-22 L.T.
150
Parkování na odbavovací ploše 
za každou započatou tunu MTOW a hodinu
7
Parkování v trávě 
za každou započatou tunu MTOW a hodinu, požadováno kotvení letadla, pouze pro letadla do 3t MTOW
3
Zkušební lety v TRA
za každou započatou tunu MTOW a 15 min.
150
Poplatek za zajištění celního a pasového odbavení 
za akci
450
Poplatek za odbavení cestujícího za cestujícího 400
Poplatek za odbavení cestujícího o víkendu a svátcích 
za cestujícího
500
Poplatek za manipulaci se substrátem za kg 5
Přetah letadla za akci 400
Pronájem vysokozdvižného vozíku za akci 1000
Pronájem GPU za každých započatých 15 min. 400
Příplatek za zajištění služeb třetích stran 15%
Poplatek za noční odbavení (22-06 L.T.) 
1000 Kč za každou započatou tunu MTOW, minimálně však 5000 Kč (poplatek kryje 2 hodiny - 1 hodinu před a po plánovaném příletu nebo odletu, každá další hodina bude zpoplatněna 2000 Kč)
min. 5000
Poplatek za odbavení o víkendu a svátcích
1000 Kč za každou započatou tunu MTOW, minimálně však 5000 Kč (poplatek kryje 2 hodiny - 1 hodinu před a po plánovaném příletu nebo odletu, každá další hodina bude zpoplatněna 2000 Kč)
min. 5000
Poplatek za zrušení letu o víkendu, svátcích nebo v době 22-06 L.T. 
V případě zrušení letu provozovatelem méně než 3 hodiny před plánovaným příletem nebo odletem z/do LKVO budou účtovány provozovateli storno poplatky jako v případě provedení zamýšleného letu ve výši 100%
100%

Platba může být provedena v EUR dle aktuálního kurzu ČNB.

Služby objednává zákazník elektronickou formou, a to e-mailem na adrese handling@aero.cz nebo vyplněním a odesláním formuláře.

Služby lze objednat i telefonicky na tel. číslech +420 731 135 187 nebo +420 255 762 623. Při tomto způsobu objednání služeb může být vyžadováno následné potvrzení elektronickou formou.

Velitel letadla je vždy povinen ověřit si provozní dobu alespoň 24h před plánovaným využitím letiště PRAHA/Vodochody:
mobil: +420 731 135 187
email: handling@aero.cz

Letiště PRAHA/Vodochody, jakožto poskytovatel letových navigačních služeb, nediskriminuje uživatele na základě jejich národnosti ani totožnosti, to vše v souladu s platnými právními předpisy EU.