Ceník je platný od 8. 4. 2019.

Poplatky CZK
Poplatek za přibližovací a letištní služby řízení letů (ŘLP) pro lety IFR 
za každou započatou tunu MTOW
200
Přistávací poplatek
za každou započatou tunu MTOW
300
Noční příplatek za výcvik (22-06 L.T.)
za každou započatou tunu MTOW
1000
Výcvikové lety
za každou započatou tunu MTOW a 15 min
výcvikové lety na okruhu jsou povolené pouze 06-22 L.T.
160
Parkování na odbavovací ploše
za každou započatou tunu MTOW a hodinu (první dvě hodiny parkování zdarma)
14
Parkování pro rezidenty
za každou započatou tunu MTOW a hodinu
7
Parkování v trávě
za každou započatou tunu MTOW a hodinu (první dvě hodiny parkování zdarma)
požadováno kotvení letadla pouze pro letadla do 3t MTOW
4
Zkušební  lety v TRA
za každou započatou tunu MTOW a 15 min
160
Poplatek za zajištění celního a pasového odbavení
za akci
475
Poplatek za odbavení cestujícího
za cestujícího
400
Poplatek za odbavení cestujícího o víkendu a svátcích
za cestujícího
500
Poplatek za manipulaci se substrátem
za kg
5
Přetah letadla
za akci
400
Pronájem vysokozdvižného vozíku
za akci
1000
Pronájem GPU
za každých započatých 15 minut
425
Využití kompenzačního kruhu,
za akci
1000
Sankční poplatek za prodlení s platbou faktury
za každých započatých 7 dní
500
Příplatek za zajištění služeb třetích stran
15%
Poplatek za handling
pouze pro obchodní lety
2000
Poplatek za odbavení o víkendu a svátcích bez ŘLP
poplatek kryje 2 hodiny - pouze handlingové služby

2000
Poplatek za odbavení o víkendu a svátcích 
1000 Kč za každou započatou tunu MTOW, minimálně
však 9400 Kč (poplatek kryje 2 hodiny - 1 hodinu před a
po plánovaném příletu nebo odletu, každá další započatá
hodina bude zpoplatněna 4400 Kč)

min. 9400
Poplatek za noční odbavení (22-06 L.T.)
1000 Kč za každou započatou tunu MTOW, minimálně
však 9400 Kč (poplatek kryje 2 hodiny - 1 hodinu před a
po plánovaném příletu nebo odletu, každá další započatá
hodina bude zpoplatněna 4400 Kč)

min. 9400
Poplatek za zrušení letu o víkendu, svátcích, nebo  v době 22-06 L.T.
V případě zrušení letu provozovatelem méně než
3 hodiny před plánovaným příletem, nebo odletem z/do 
LKVO budou účtovány provozovateli storno poplatky
jako v případě provedení zamýšleného letu ve výši 100%

100%
Slevy v závislosti na počtu tréninkových hodin  
Počet výcvikových hodin / 1měsíc Snížení sazby za výcvikové hodiny
0 až 25 0%
25 až 35 3%
35 až 40 5%
Více než 40 7%


Platba může být provedena v EUR dle aktuálního kurzu ČNB.

Služby objednává zákazník elektronickou formou, a to e-mailem na adrese handling@aero.cz nebo vyplněním a odesláním formuláře na webové adrese  http://www.aero.cz/cz/letiste/objednavka.Služby lze objednat i telefonicky na tel.číslech +420 731 135 187 nebo +420 255 762 623. Při tomto způsobu objednání služeb může být vyžadováno následné potvrzení elektronickou formou.

Velitel letadla je vždy povinen ověřit si provozní dobu alespoň 24h před plánovaným využitím letiště PRAHA/Vodochody:
mobil: +420 731 135 187
email: handling@aero.cz

Letiště PRAHA/Vodochody, jakožto poskytovatel letových navigačních služeb, nediskriminuje uživatele na základě jejich národnosti ani totožnosti, to vše v souladu s platnými právními předpisy EU.