Pokročilé palubní systémy letounu nové generace L-39NG

  • Název projektu: Pokročilé palubní systémy letounu nové generace L-39NG
  • Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_018/0004858
  • Začátek projektu: 1. 10. 2015
  • Konec projektu: 29. 9. 2019
  • Doby (měsíce): 48

Popis projektu:

Realizace projektu "Pokročilé palubní systémy letounu nové generace L-39NG" spočívá v konstrukčním návrhu, pořízení, výrobě a integraci prototypů různých palubních systémů letounu L-39NG ve společnosti AERO Vodochody AEROSPACE a.s. ("AVA").

Cíl projektu:

Cílem projektu je navrhnout, spočítat, nakoupit součástky nebo dílčí systémy, vyrobit díly a integrovat prototypy palubních systémů letounu L-39NG.  Palubní systémy letounu pro tento projekt tvoří avionika (letecká elektronika), záchranný systém (s vystřelovacími sedadly a systémem uvolnění dráhy katapultáže), systém řízení, hydraulický systém, elektrický systém, systém osvětlení, podvozek a kyslíkový systém.

Cílem jsou palubní systémy, které budou mít lepší funkčnost, lepší uživatelský komfort a současně nižší provozní náklady než předchozí obdobné výrobky společnosti AVA.

Centrum průmyslového vývoje a inovací společnosti AVA

Vývojové pracoviště pro výrobu pokročilých leteckých dílů

Letecká školka letiště Vodochody

Moderní pracoviště výroby pokročilých kompozitových dílů pro letectví

Lean centrum Aero

Vybudování pracoviště pro výrobu pevné náběžné hrany

Specifické vzdělávání leteckých inženýrů

Aero zvyšuje konkurenceschopnost na dynamicky se rozvíjejícím poli celosvětové letecké kooperační výroby

Aero se vzdělává ve štíhlé výrobě