Ceník je platný od 21. 4. 2022.

Poplatky

CZK

Poplatek za přibližovací a letištní služby řízení letů (ŘLP) pro lety IFR 

za každou započatou tunu MTOW

210

Přistávací poplatek

za každou započatou tunu MTOW

300

Noční příplatek za výcvik (od občanského soumraku do východu slunce)
za každou započatou tunu MTOW

1000

Výcvikové lety

za každou započatou tunu MTOW a 15 min

výcvikové lety na okruhu jsou povolené pouze od občanského soumraku do západu slunce

180

Parkování na odbavovací ploše

za každou započatou tunu MTOW a hodinu (první dvě hodiny parkování zdarma)

18

 

 

Parkování v trávě

za každou započatou tunu MTOW a hodinu (první dvě hodiny parkování zdarma)

požadováno kotvení letadla pouze pro letadla do 3t MTOW

6

Zkušební  lety v TRA

za každou započatou tunu MTOW a 15 min

200

Poplatek za zajištění celního a pasového odbavení

za akci

500

Poplatek za odbavení cestujícího

za cestujícího

450

Poplatek za odbavení cestujícího o víkendu a svátcích

za cestujícího

550

Poplatek za manipulaci se substrátem

za kg

8

Přetah letadla

za akci

500

Pronájem vysokozdvižného vozíku

za akci

1500

Pronájem GPU

za akci

1000

Využití kompenzačního kruhu

za akci

1000 + od 2 MTOW každá další tuna 250

Příplatek za zajištění služeb třetích stran

15%

Poplatek za handling – odvoz pasažérů, hotel/taxi/luggage zajištění,horká voda, studená pitná voda,káva,občerstvení pro posádku a PAX etc. // (Handling služby na vyžádaní od dopravce,obchodní lety,cargo lety)

Do 3 MTOW

Od 6.000 – 10.000kg MTOW

10.000 – 45.000kg

45.001 – 79.900kg

79.901 a více

Airport Services – vždy ke každému letu kromě leteckých škol a dopravců na základě dohody s LKVO, Letový management a služby na stojánce

Do 2 MTOW

3 MTOW

Od 4 MTOW

10.000 – 25.000kg

25.001 a více

 

 

 

 

500 + od 3 MTOW každá další MTOW 500

2000 

4200

6400

10000

 

 

 

 

500

650

250 za každou tunu

2400

4200 

TOUCH AND GO do 2 MTOW

Nad 2 MTOW

 

75 za 1x T/G

30% z přistávacího poplatku za MTOW za 1x T/G

Poplatek za odbavení o víkendu a svátcích 

1000 Kč za každou započatou tunu MTOW, minimálně

však 10340 Kč (poplatek kryje 2 hodiny - 1 hodinu před a po plánovaném příletu nebo odletu, každá další započatá

hodina bude zpoplatněna 4400 Kč)

min. 10340

Poplatek za noční odbavení (22-06 L.T.)

1000 Kč za každou započatou tunu MTOW, minimálně

však 10340 Kč (poplatek kryje 2 hodiny - 1 hodinu před a

po plánovaném příletu nebo odletu, každá další započatá

hodina bude zpoplatněna 4400 Kč)

min. 10340

Poplatek za zrušení letu o víkendu, svátcích, nebo  v době 22-06 L.T.

V případě zrušení letu provozovatelem méně než

3 hodiny před plánovaným příletem, nebo odletem z/do 

LKVO budou účtovány provozovateli storno poplatky

jako v případě provedení zamýšleného letu ve výši 100%

100%

Neoprávněné využití letiště 

5000

V případě nezrušení a nevyužití přiděleného PPR

(a každé další započaté hodiny)

 1000

Náhrada nákladů vzniklých při havarijním zásahu ZPS (např. spotřeba hasiv a sorbentů, vzniklé škody, náklady DAR operace apod.) 

dle konkrétní kalkulace skutečně vynaložených nákladů

 

Přístup externího zajišťovatele údržbových služeb 1000 za 2 hodiny, každá další započatá hodina 500

Speciální dodatečné služby, které nejsou zahrnutyv ceníku. 

Nestandartní akce, údržbové práce/opravy

Cena na vyžádání

 

Slevy v závislosti na počtu tréninkových hodin  
Počet výcvikových hodin / 1měsíc Snížení sazby za výcvikové hodiny
0 až 25 0%
25 až 35 3%
35 až 40 5%
Více než 40 7%

Platba může být provedena v EUR dle aktuálního kurzu ČNB.

Služby objednává zákazník elektronickou formou, a to e-mailem na adrese handling@aero.cz nebo vyplněním a odesláním formuláře na webové adrese  http://www.aero.cz/cz/letiste/objednavka.Služby lze objednat i telefonicky na tel.číslech +420 731 135 187 nebo +420 255 762 623. Při tomto způsobu objednání služeb může být vyžadováno následné potvrzení elektronickou formou.

Velitel letadla je vždy povinen ověřit si provozní dobu alespoň 24h před plánovaným využitím letiště PRAHA/Vodochody:
mobil: +420 731 135 187
email: handling@aero.cz

Letiště PRAHA/Vodochody, jakožto poskytovatel letových navigačních služeb, nediskriminuje uživatele na základě jejich národnosti ani totožnosti, to vše v souladu s platnými právními předpisy EU.