Ceník platný od 1. 4. 2023

Poplatky

CZK

Poplatek za službu řízení letů (všechny lety od MTOW 2001 kg výše) 

za každou započatou tunu MTOW

250

Přistávací poplatek

MTOW (kg)

SAZBA (CZK)

Do 2000 kg

Pevná sazba 1100

2001-30.000 kg

MTOW x 300

30.001-46.000 kg

MTOW x 250

Nad 46.001 kg

MTOW x 150

 

Noční příplatek za výcvik (od občanského soumraku do východu slunce)
za každou započatou tunu MTOW

1000

Výcvikové lety (VFR i IFR)

MTOW 0-2 t                                                             210

MTOW nad 2 t                                                         185

za každou započatou tunu MTOW a započatých 15 min

výcvikové lety na okruhu jsou povolené pouze od občanského soumraku do západu slunce

 

Parkování na odbavovací ploše

za každou započatou tunu MTOW a hodinu (první hodina parkování zdarma)

18

 

 

Parkování na odstavné ploše

za každou započatou tunu MTOW a hodinu (první hodina parkování zdarma)

požadováno kotvení letadla pouze pro letadla do 3t MTOW

6

Zkušební  lety v TRA

za každou započatou tunu MTOW a 15 min

210

Poplatek za zajištění celního a pasového odbavení

za akci

500

Poplatek za odbavení cestujícího

za cestujícího

450

Poplatek za odbavení cestujícího o víkendu a svátcích

za cestujícího

550

Poplatek za manipulaci se substrátem

za kg

8

 

 

Pronájem vysokozdvižného vozíku

za akci

1500

Použití GPU

za akci

1000

Využití kompenzačního kruhu

za akci

1000 + od 2 MTOW každá další tuna 250

Příplatek za zajištění služeb třetích stran

15%

Poplatek za handling – převoz osob mezi APN a vrátnicí AVA, hotel/taxi/luggage zajištění, horká voda, studená pitná voda,, káva, občerstvení pro posádku a PAX etc. // (Handling služby na vyžádaní od dopravce,- obchodní lety, cargo lety)

  

Do 3 MTOW

Od 6.000 – 10.000kg MTOW

10.001 – 45.000kg

45.001 – 71.000 kg

71. 001 a více

Airport Services – vždy ke každému letu kromě leteckých škol a dopravců na základě dohody s LKVO, Letový management a služby na stojánce

Do 2 MTOW

3 MTOW

Od 4 MTOW

10.000 – 25.000kg

25.001 a více

500 + od 3 MTOW každá další MTOW 500

 

2000

4200

6400

10000

 

500

650

250 za každou tunu

2400

4200

 

Plné přistání v průběhu výcvikového letu - (FULL STOP - F/S)                                        50% z přistávacího poplatku za MTOW za 1x F/S

Letmé přistání a vzlet v průběhu výcvikového letu (TOUCH AND GO - T/G)

 

 

30% z přistávacího poplatku za MTOW za 1x T/G

Poplatek za odbavení o víkendu a svátcích 

1000 Kč za každou započatou tunu MTOW,

nejméně 10340 Kč (poplatek kryje 2 hodiny - 1 hodinu před a po plánovaném příletu nebo odletu, každá další započatá hodina bude zpoplatněna 4400 Kč)

min. 10340

Poplatek za noční odbavení (22-06 LT)

1000 Kč za každou započatou tunu MTOW, minimálně

však 10340 Kč (poplatek kryje 2 hodiny - 1 hodinu před a

po plánovaném příletu nebo odletu, každá další započatá

hodina bude zpoplatněna 4400 Kč)

min. 10340

Poplatek za zrušení letu o víkendu, svátcích, nebo  v době 22-06 L.T.

V případě zrušení letu provozovatelem méně než

3 hodiny před plánovaným příletem, nebo odletem z/do 

LKVO budou účtovány provozovateli storno poplatky

jako v případě provedení zamýšleného letu ve výši 100%

100%

Neoprávněné využití letiště 

5000

Nezrušení a nevyužití přiděleného PPR ze strany žadatele

(a každé další započaté hodiny)

 1000

Náhrada nákladů vzniklých při havarijním zásahu ZPS (např. spotřeba hasiv a sorbentů, vzniklé škody, náklady DAR operace apod.) 

dle konkrétní kalkulace skutečně vynaložených nákladů

 

Přístup externího zajišťovatele údržbových služeb

1000 za 2 hodiny, každá další započatá hodina 500